POPE is a multinational, multicentre, prospective, observational, non-interventional registry of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Central and Eastern Europe. The aim of the POPE study is to assess the distribution of patients with COPD in clinical practice within the CEE region according to disease severity, disease category, and phenotypes. The study was initiated as the pilot cooperation of COPD PLATFORM in the CEE region and 11 countries from Central and Eastern Europe have been involved in the project.
 

Poland

 Principal investigator: Adam Barczyk, MD, PhD

 

Participating health care facilities

 • Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania, Kujawsko - Pomorskie, Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
  Investigator: dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii,  Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
  Investigator: dr hab n. med. Rafał Krenke
 • Klinika Alergologii i Pneumonologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
  Investigator: dr hab n. med. Krzysztof Kuziemski
 • Oddział Chorób Płuc, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
  Investigator: dr n. med. Juliusz Bokiej
 • Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
  Investigators: prof. dr hab n. med. Halina Batura-Gabryel, dr n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
 • Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Pulmonologii, 31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
  dr n. med. Aleksander Kania
 • Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
  dr hab. n. med. Adam Barczyk

 

Documents and links